Modåmöda

Företaget modåmöda har funnits sedan 1997. Jag, Agneta Loge André, arbetar som coach och med utbildningar i retorik, samtalsmetodik och ledarskap.

RETORIK
Flera tusen män och kvinnor har gått min kurs Övertygande Presentationer där vi övar på färdigheten att tala inför och med andra. Vanliga mål hos deltagarna:

* Att bli trygg i rollen att tala inför publik
* Att bli bättre på att uttrycka sig tydligt och med säkerhet
* Att bli en talare som är trovärdig och övertygande

Många människor håller sig själva tillbaka. Som deltagare hos modåmöda får du hjälp med att upptäcka slumrande talanger. Utifrån retoriska tekniker övar vi för att vässa dem. Allt sker i positiv anda. modåmödas metod för utveckling bygger på ett coachande förhållningssätt där träning och upplevelse kombineras med teori.

COACHNING
I personlig coachning kan det röra sig om att:

* Förverkliga sina målsättningar
* Upptäcka hinder för framgång
* Bli av med sin oro
* Träna anföranden inför speciella tillfällen
* Växa in i nytt jobb

Jag är certifierad coach inom ICF, International Coach Federation. I samarbete med andra utbildar jag blivande coacher som leder till diplomering enligt ICF:s kärnkompetenser

modåmöda erbjuder även kurser i coachande ledarskap. Se under fliken COACHNING.

När det gäller metoder för samtal. Se under fliken SAMTALSMETODIK