Retorik

RETORIK

VAD VILL DU?
Vill du bli en effektiv kommunikatör? Vill du vara avslappnad och närvarande när du talar inför andra? Vill du komma ihåg bättre, kunna strukturera och förbereda dig effektivt? Vill du våga ta ut svängarna och vara dig själv framför en grupp?

modåmöda erbjuder praktiska utbildningar i retorik genom träningsprogrammen

"Övertygande Presentationer - Lär Dig Tala Inför Andra!"

"Hur Du Får Andra Att Agera"

Kurs 1

"Övertygande Presentationer":

VAD FÅR DU?
Du får redskapen som ökar ditt självförtroende och hjälper dig att bli en bättre talare. Du får feedback på alla dina presentationer och förslag på vad du kan göra annorlunda.

HUR GÅR DET TILL?
modåmöda tillämpar upplevelsebaserad inlärning, en väl beprövad och effektiv metod för lärande. Det innebär att teori varvas med praktiska, strukturerade övningar i att hålla anföranden.
Vi tränar utifrån vars och ens förutsättningar och lär och inspireras av varandra. Du, som deltagare, väljer alltid själv innehållet i det du framför. Vi fokuserar på de kunskaper och erfarenheter du har. Du kommer att lära dig strukturera dina anföranden och använda enkla modeller för effektiva förberedelser.

Du kommer att upptäcka att du är en bättre talare än du trodde.

I slutet av utbildningen får du dokumentation som täcker det vi tränat samt ytterligare retoriska fakta för vidare studier. Du får även förslag på facklitteratur.

Längd: 2 dagar
Antal deltagare: max 16 eller enligt ök

Kurs 2

"Hur Du Får Andra Att Agera"

Denna kurs är en fördjupning av grundkursen "Övertygande Presentationer"

När vi talar inför andra är åhörarna medvetet fokuserade på vad som sägs och det som eventuellt projiceras via olika tekniska hjälpmedel. Men vad är det hos talaren som påverkar det som sägs och som inte är uppenbart för den som lyssnar och kanske inte ens för talaren själv?

Den här kursen är en fördjupning av grundkursen ”Övertygande Presentationer” och utgår från ”Kommunikationens Isberg” som schematiskt behandlades där. Vi kommer att undersöka vad det är hos var och en som påverkar sättet att agera. När det blir uppenbart ökar förutsättningar att agera friare och möjligheterna att effektivt förmedla ett budskap stärks.

Utbildningen hjälper deltagaren att se sina kommunikationsmönster och ges därmed möjlighet till förändring och utveckling. Liksom grundkursen är denna utbildning baserad på egna erfarenheter och praktiska övningar. Alla kommer att få öva mycket och inslaget av att vi lär av varandra är stort. Övningarna knyts till teoretiska avsnitt.

Kursen riktar sig till chefer och utbildare samt till alla andra som vill fördjupa sina kunskaper i kommunikation och som redan gått grundkursen. Utbildningen kommer att öka deltagarnas kunskaper om omedvetna tankemönster som styr sättet att agera i samspel med andra. Därmed stärks förmågan att effektivt kommunicera i grupp och förutsättningarna för att använda metoderna som får andra att agera. Metoderna som går som en röd tråd och som genomsyrar hela utbildningen.

Längd: 2 dagar
Antal deltagare: max 12

Kurserna genomförs företagsintern

Kontakta modåmöda för mer information:agneta@modamoda.se eller 076-5807802