Coaching

COACHNING

VAD ÄR COACHNING?
Professionell coachning är en samtalsmetod och ett kraftfullt verktyg för personlig utveckling och måluppfyllelse. Inom coachning finns tekniker för att utveckla ledare, medarbetare, team eller hela organisationen. Coachning lämnar det som varit därhän och utgår från det som är nu och planerar framåt.

HUR GÅR COACHNING TILL?
Coachsamtalet utgår alltid från de behov som finns hos den som coachas och samarbetet handlar om det som är relevant för den personen. Coachen dömer inte och tar inte ställning för eller emot, rätt eller fel. Coachning uppmuntrar till lärande genom agerande.

Den som coachas är själv ansvarig för sina beslut, sitt sätt att handla och sina resultat. Coachen uppmuntrar och ser till att den coachade håller sig på spåret och att samtalen genomförs på det strukturerade sätt som kännetecknar ett professionellt coachsamtal.

Coachsamtalet syftar alltid framåt, är resultatorienterat och har till uppgift att locka fram de svar som finns inom den som coachas.
Coachning uppenbara hinder, framkallar motivation och kraft att undanröja de svårigheter som finns på vägen mot måluppfyllelse.

VARFÖR ÄR COACHNING EFFEKTIVT?
I professionell coaching är coachens uppgift att ställa frågor som väcker tankar och känslor som i sin tur skapar insikter som leder till medvetenhet. Att själv finna svaren och komma på lösningar skapar handlingskraft. Att med coachningens hjälp upptäcka sin förmåga att hantera situationer som förut varit svåra, stärker självförtroende och kompetens.

modåmöda erbjuder coachning av enskilda personer privat eller inom ramarna för anställning eller eget företagande.

"Coachande Ledarskap" är en tvådagars utbildning och genomförs företagsinternt. Utbildningen är upplevelsebaserad och innehållet baseras på de färdigheter som förespråkas av International Coach Federation, ICF, världens största branschorganisation inom coaching. Teoretiska avsnitt varvas med träning i mindre grupper.

Kontakta modåmöda för mer information: agneta@modamoda.se eller 076-5807802