Samtalsmetodik

SAMTALSMETODIK

MI, motivational interviewing eller motiverande samtal, som är det svenska namnet, är en metod som liknar coachning och som används i sammanhang där man vill motivera någon till förändring. Metoderna utgår från att var och en har det som behövs för den önskade förändringen och tillsammans ska vi finna det. Båda metoderna betonar frågor, förtroende och lyssnande som väsentliga delar för måluppfyllelse samt att fokus ligger på vad som kan göras redan nu för att uppnå förändring i framtiden. En grundläggande skillnad är att MI är rådgivande något som är ytterst nedtonat inom coachning.

Retorik, coachning och motiverande samtal är metoder som modåmöda använder. Det finns inga täta skott mellan dem. Strukturer till hjälp för förberedelser och träning kan hämtas ur dem alla efter relevans samt utgör grund för de praktiska övningarna.
Inom coachning och MI finns frågeteknik som syftar till att locka fram berättelser snarare än bara ett ja eller nej. Frågorna karakteriseras av att de börjar med vem, vad, var, varför, när och hur. Frågeteknik och aktivt lyssnande är väsentliga inslag i utbildningen.

modåmöda erbjuder kurser i samtalsmetodik i kombination med retorik eller fristående.

Kontakta modåmöda för mer information: agneta@modamoda.se eller 076-5807802