Seminarier

LYFT DIG SJÄLV OCH DU FÅR LUST
ATT LYFTA ANDRA!

Självkänsla och lust! Hur hänger det ihop?

Många jobbar på för fullt, söker bekräftelse och vill vara duktiga. Vem är vi utan vårt arbete? Vem är vi utan våra prestationer? Kan det vara så att våra prestationer riskerar att bli en så stor del av vår identitet att utan dem är vi ingenting? Att vi helt enkelt inte duger som vi är. I vår strävan att vara duktig och till lags är det lätt att tappa bort sig själv och förlora balansen. Resultatet för många blir att de bränner ut sig.

Hur kan vi då få balans i tillvaron? Vad innebär det om den uteblir?
Seminariet belyser olikheterna i självkänsla och självförtroende och tydliggör att insikt om ett visst förhållande inte räcker för förändring. Den som vill förändra sitt liv behöver även bli medveten om hur, vilket tillvägagångssätt, som leder till förändring. Alltså att både tänka och handla på ett annorlunda sätt.

Varje deltagare använder sina erfarenheter som utgångspunkt för förändring. Alla delar med sig, lär och inspireras av varandra.

De flesta vet att om vi fortsätter att göra så som vi alltid gjort förblir vårt liv som det är.

Självkänsla och Lust, 2-dagars seminarium med start 3 timmar kvällen före första dagen.

För mer information om seminariet kontakta modåmöda: agneta@modamoda.se eller 076-5807802